Tóm tắt kết quả nghiên cứu của dự ána) Lý do nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứuNgười Raglai có một kho tàng lịch sử, văn hóa, nhạc cụ đồ sộ, nhưng cũng như nhiều dân tộc ít người khác, hiện các bản sắc văn hóa của đồng bào Raglai không có người kế thừa và đang dần mai một. Đặc biệt là vấn đề chữ viết, ...